Vanligste hørselsvansker

Vanligste hørselsvansker hos barn og unge med kombinerte sansetap er:

  • Bilateralt, nevrogent hørselstap. Det kalles også sensorinevralt hørselstap. Årsaken kan være skade eller sykdom i den indre delen av øret (cochlea). Det kan være store variasjoner i hørselstapet og for noen kan det også progrediere.
  • Kronisk mellomørebetennelse kan gi varig nedsatt hørsel.
  • Hørselsnerveatrofi betyr at hørselsnerven fungerer stadig dårligere. Den har et ledningstap.
  • Auditiv nevropati. Dette kan oppstå som en følge av skader på de indre hårcellene og/eller første del av hørselsnerven.
  • Stråleskader kan også ødelegge hørselen.

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.07.2018