Konsekvenser av kombinerte sansetap

Det er store individuelle forskjeller på barn med ervervede kombinerte sansetap, men for alle vil det være gunstig at man oppdager problemene deres så tidlig som mulig.

De må anstrenge seg mer enn jevnaldrende for å delta i dagliglivet hjemme i familien, blant lekekamerater i nabolaget og i barnehagen. Det krever motivasjon og målrettet innsats fra den enkelte, noe som er svært energikrevende. De har behov for at voksne de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon, og at fagpersoner innehar nødvendig fagkompetanse.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018