Avlese tegnspråk

Mange benytter tegnspråk eller norsk med tegnstøtte (NMT). Barn som har et noe innskrenket synsfelt, er avhengig av at tegnene gjøres mindre enn vanlig og utføres høyere opp, nærmere munnen, for samtidig å få med munnavlesningen.

Det kan bli umulig å følge med hvis flere bruker tegn samtidig og vekslingene skjer fort. Det tar tid å finne samtalepartneren når synsfeltet er innskrenket.

Jo lenger avstanden mellom to samtalepartnere er, jo mer får man inn i synsfeltet, men har barnet nedsatt visus (skarpsyn), må avstanden mellom de to reduseres! Dette er en balansegang som krever høy grad av bevissthet om situasjonen fra begge parter.

Les mer om tegnspråk og norsk med tegnstøtte.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018