Lytte/munnavlese

Alle personer med hørselshemming munnavleser i større eller mindre grad. Når man munnavleser og samtidig utnytter hørselsresten gjennom bruk av CI eller høreapparat, forstår man bedre hva som blir sagt, enn om man bare skulle utnyttet hørselsresten alene.

Det krever et rolig lydmiljø med minst mulig bakgrunnsstøy og et godt skarpsyn. Munnavlesing er slitsomt og man blir trett i øynene. Gode lysforhold er viktig.

Les mer om munnavlesning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018