Andre øyesykdommer og syndromer

Glaucom (grønn stær)

Barn rammes av to hovedgrupper av glaucomsykdommer: de utviklingsbetingede (primære) og de sekundære. Barn med leddgikt er spesielt utsatte. Det er viktig å komme tidlig til behandling for å stanse utviklingen av sykdommen. Les mer om glaucom (grønn stær).

Retinal dystrofi, tapeto-retinal degenerasjon

Tapeto-retinal degenerasjon er en gruppe øyesykdommer karakterisert ved progredierende, bilateral (to-sidig) degenerasjon av staver og tapper. Det er altså en forandring i netthinnens pigmentepitel. Retinitis pigmentosa er den vanligste.

Sykdommen finnes ved en rekke arvelige syndromer, hvor Usher syndrom er den vanligste.

Uveitt

Uveitt er en inflammasjonstilstand i øyet. Barn skal alltid utredes og få tett oppfølging. Les mer om uveitt.

Juvenil macula degenerasjon (Stargardt sykdom)

Det er en arvelig sykdom som tilhører gruppen med netthinnedegenerasjoner. Det er spesielt cellene i den gule flekken, makula, som rammes. Synsstyrken svekkes raskt når barnet er 6-12 år gammelt. Det er skarpsynet/lesesynet som rammes.

Rieger syndrom

Tidlig diagnose er viktig for å kunne begrense progressivt synstap. Odontologiske kjennetegn kan føre til tidlig diagnose (tannanomalier: manglende fortenner). Andre symptomer er irisatrofi og evt. grønn stær, hudanomalier (overskytende hudvev), cranio-facale anomalier (dominert av et flatt midtansikt) og kraftig leppebånd i overkjeven.

Kilder

Jakobsen, J. E. (2006). Glaukom hos barn. Å leve med glaukom – Medlemsblad for norsk glaukomforening, nr. 1, 6-8.

Norsk oftalmologisk forening (NOF). (Revideres fortløpende). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Oslo: Legeforeningen.no. Hentet 26. august 2018, fra Den norske legeforening.

Les mer

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 14.11.2018