Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa (RP) kan forekomme som separat årsak til synsproblemer uten å inngå som del av et syndrom.

Retinitis pigmentosa (RP) er fellesbetegnelse på arvelige sykdommer i netthinnen som medfører tap av netthinnens sanseceller. Dette gir synsnedsettelse i form av innskrenket synsfelt og senere i livet svært redusert syn. Retinitis pigmentosa er den hyppigste årsaken til alvorlig synshemning hos barn og yngre voksne.

Typisk for RP er at symptomene utvikler seg over mange år. Følgende symptomer er de vanligste:

  • Nedsatt mørkesyn: Det kan oppstå vansker med å se i skumring og mørke allerede hos barn.
  • Innskrenket synsfelt: Gradvis innskrenket synsfelt / innskrenkninger av det perifere synet.
  • Lysømfintlighet: Følsomhet overfor sterkt lys. Blendingsvansker kan redusere synsfunksjonen.
  • Adaptasjon: Øyet vil etter hvert trenge lengre tid på å tilpasse seg ved forandringer i lysforhold.
  • Nedsatt kontrastsyn: Dette kan skape vansker når det gjelder orientering, oppfattelse av detaljer, visuell avlesing av tegnspråk og munnavlesning.
  • Nedsatt skarpsyn: Noen vil få nedsatt skarpsyn, oftest etter lang tid. En vanlig komplikasjon er utvikling av grå stær.

Hvordan oppdage RP

Ordinære synstester og inspeksjon av netthinnen (fundoskopi) kan gi mistanke om RP, men diagnosen kan være vanskelig å stille uten avanserte metoder og gentesting.

Les mer om retinitis pigmentosa (RP).

Kilde

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 8. mai 2015, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.08.2018