Likevektsansen

Likevektsansen (vestibulærsansen) forteller oss om posisjonen til kroppen og hodet i forhold til tyngdekraften. Den forteller oss hva som er ”opp” og ”ned” og er viktig for at vi skal kunne holde oss oppreist. Denne sansen oppfanger også bevegelse, og gjør oss i stand til å holde oss orientert i tid og rom.

Likevektsansen samarbeider tett med både berøringssans og muskel- og leddsans (proprioseptiv sans).

Likevektsorganet/balanseorganet/vestibularisapparatet ligger i det indre øre, sammen med sneglehuset (cochlea).

Denne sansen har en tett forbindelse med synssansen – og hjelper oss til å fastholde et stabilt synsfelt når vi for eksempel beveger oss.

Kilde

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Holck, P. (2014). Balanseorganet. Hentet 25. februar 2017, fra Store medisinske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019