Mistanke om nedsatt hørsel

Hørselen vår kan forandre seg over tid, og barn og unge som tidligere ikke har fått påvist et hørseltap, kan allikevel i skole og ungdomsalder vise symptomer som det er viktig å være oppmerksom på. Det er ikke uvanlig at et hørselstap oppdages ved skolestart.

De fleste barn og unge kan i perioder ha nedsatt hørsel. Forkjølelser og væske i mellomøret gir nedsatt hørsel og kan medføre mindre konsentrasjon og oppmerksomhet mot det som blir sagt. Ved hyppig forekomst av hørselsnedsettelser kan det være aktuelt med lydforsterkning.

Det er viktig å være oppmerksom på at sterke lyder kan gi vibrasjoner som gjør at personen kjenner vibrasjoner istedenfor å høre lyden. Når en lydkilde beveger seg, kan det være det visuelle som fanger oppmerksomheten og ikke lyden i seg selv. Det at et barn eller en ungdom reagerer som forventet betyr ikke nødvendigvis at barnet har normal hørsel, men kan også være reaksjon på andre sanseinntrykk.

Hvis barnet har nedsatt syn og det mistenkes nedsatt hørsel, blir tilretteleggingen spesielt viktig. Hvordan kan barnet eller ungdommen best utnytte sin hørsel, og hvor er synsfeltet best for å forsterke den emosjonelle kommunikasjonen som ligger i vår mimikk? Hvilken posisjon er best for god samhandling og kommunikasjon?

Les mer om lyd og hørsel.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019