Petter i svømmehallen

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

På PC-er og Android har du i tillegg mulighet til å velge synstolking, tegnspråktolking eller teksting. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat dersom du ønsker synstolking, tegnspråktolking eller teksting av portrettene.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre mediespillerne som brukes til å vise portrettene, slik at det igjen blir mulig å benytte alle funksjonene, også på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Petter, en gutt på snart 15 år, og spesialpedagog Bjørg Edna Rike, er sammen uti vannet i svømmehallen. Petter ler og utfolder seg like mye under som over vannet. De bruker taktilt tegnspråk når de kommuniserer. Det ender med at de går opp de tre trinnene på stupeplattformen og Petter hopper uti. Bjørg Edna forteller.

(lyder fra barn og voksne i bassenget)

Bjørg Edna: Petter er en flott gutt som trives med ulike former for fysisk aktivitet. Han liker godt å bade. Det begynte han med som veldig liten, og han er blitt utrolig flink.

Bjørg Edna: Nå har jeg lyst til å hoppe sammen med deg.

Petter: Æææhhhh…

Bjørg Edna forteller: Petter er registrert som døvblind. Han er helt blind, men han har en hørsel som han har nytte av. Petter har ikke talespråk. Og vi ser at han profiterer på en døvblindepedagogisk tilnærming ved bruk av taktile gester og tegn. Det er viktig for at han skal få mulighet til selv utvikle sitt eget ekspressive språk.

Jeg tenker det at – på denne skolen her – på døvblindeskolen, og i forhold til Petter – er den største og viktigste pedagogiske utfordringen for oss å legge til rette for utvikling av kommunikasjon og språk. Og så kan vi da legge opp til at vi har felles opplevelser og erfaringer, sånn kan vi knytte kommunikasjon og språk an til det. Vi kan snakke om det som foregår her og nå i den konkrete situasjonen.

Men når det gjelder Petter – han i stand til å snakke om noe han har opplevd utenfor selve situasjonen – han kan snakke om det i en annen kontekst.

Bjørg Edna: Kan du gå litt lenger fram? Sånn ja. Så teller jeg. Nå teller jeg. Du… Ha-ha. Er du litt spent? Nå teller jeg: En, to, og tre!

(plask)


										
					
Sist oppdatert 24.04.2013