Ervervede syns – og hørselsvansker

Når begge fjernsansene har nedsatt funksjon, kan barnet ikke kompensere med den andre sansen i tilstrekkelig god nok grad. Det innebærer ofte behov for blant annet spesiell tilrettelegging i skolehverdagen.

Antall elever i klassen er av betydning. Romløsningene og antall rom/grupperom som er tilrettelagt med teleslynge eller lydutjevningsutstyr for høreapparatbrukere og for elever med CI er viktig. Belysning og akustikk må man også tenke på.

På sidene om tilrettelegging vil du finne mer informasjon om dette. Her kan du også lese om honnørrabatt og tolk/ledsager-tjeneste.


										
					
Sist oppdatert 11.05.2020