Bakgrunnsstøy og akustikk

Lydutjevningsanlegg.Støy virker svært forstyrrende inn på oppmerksomheten og konsentrasjonen hos barn og unge som bruker høreapparat. Støyen kan komme inn utenfra, fra tilstøtende rom eller oppstå blant elevene inne i selve klasserommet.

Selv om høreapparat-teknikken har gjort store framskritt de siste årene, er det fremdeles støy som sliter høreapparat-brukeren fortest ut.

Bruk av høreapparat gjør at elever som er tunghørte har vansker med å skille mellom forgrunns- og bakgrunnsstøy. Derfor klarer de ikke over tid, slik som normalthørende, å lytte selektivt til en stemme samtidig som det er  støy i rommet. Vanskeligst er det med stemmestøy.

Støy er ikke bare stemmestøy, men også andre uønskede lyder som kommer fra føtter, sekker og bord- og stolben som dras eller skubbes mot gulvet. Dette kan for eksempel avhjelpes med tepper. Tennisballer på stolbeina er også gunstig.

Det kan være behov for en lyttekrok eller et rom som er godt lydisolert, der eleven kan trekke seg tilbake når støynivået blir for påtrengende.

Akustikken i et rom har stor innvirkning på hvordan lyd oppfattes.

For høreapparatbrukere er etterklangstiden i et rom vesentlig for hørselsopplevelsen. Den skal ikke overstige 0,6 sekunder, ellers vil vokalene maskere konsonantene.

Les mer om lyd og akustikk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018