Honnørrabatt – «grønt kort»

Alle personer som er identifisert med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemning, har rett til å ta med seg en ledsager gratis på offentlig kommunikasjon.

Som sterkt svaksynt eller blind har man også rett til 50 % honnørrabatt. Honnørrabattordningen gjelder kun for personer som reiser med tilskuddsberettiget kollektivtransport.

Hovedregelen er at personer med døvblindhet har rett på honnørrabatt og å ta med seg en person gratis på kollektive transportmiddel, unntatt fly, mot å vise fram tilleggslegitimasjonskort for døvblinde («grønt kort»).

Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene som inngår i
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Les mer om honnørrabatt – «grønt kort».

Personer som er sterkt svaksynte og blinde har rett til honnørrabatt.

Les mer om honnørrabatt.

Kilde

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2018, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2018, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2012). Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett) (PDF). Hentet 28. august 2018, fra Regjeringen.no.

Les mer

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018