Lysforhold

Ved øyesykdommen retitnitis pigmentosa (RP) er det de lysavhengige cellene på netthinnen som fungerer best. Dette gir et stort behov for tilrettelegging av lysforhold og derved lysskjerming. Belysningen må ikke blende, samtidig som den må være tilstrekkelig, fleksibel og justerbar. Den bør være indirekte og jevn. Dette er spesielt viktig for de barn og unge som er avhengig av tegnspråk.

Tegnspråk avleses best når det er god kontrast mellom tegn og bakgrunn, mellom hender og genser/skjorte. Mønstrede klær eller svært lyse klær gjør det samme for avlesing av tegn, som bakgrunnsstøy gjør for oppfattelse av tale via høreapparat. Det legger et ekstra press på den som skal oppfatte informasjonen.

Les mer om fysisk tilrettelegging for synshemmede.


										
					
Sist oppdatert 26.07.2018