Organisering av undervisning

En strukturert lærer-elev-undervisning passer elever med kombinerte sansetap godt, fordi det gjør det lettere å følge med i kommunikasjonen.

Et to-lærer-system vil kunne gi mer fleksibilitet når det gjelder behov for tilrettelegging. Det er behov for økt pedagogressurs når man har en elev med kombinerte sansetap.


										
					
Sist oppdatert 26.07.2018