Organisering av undervisning

En strukturert lærer-elev-undervisning passer elever med kombinerte sansetap godt, fordi det gjør det lettere å følge med i kommunikasjonen.

Et to-lærer-system vil kunne gi mer fleksibilitet når det gjelder behov for tilrettelegging. Det er behov for økt pedagogressurs når man har en elev med kombinerte sansetap.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018