Gruppestørrelse

En elev med kombinert syns- og hørselshemning vil trenge opplæring i mindre grupper en del timer i uken for å få best mulig utbytte av undervisningen. 12-15 elever kan være en god gruppestørrelse for tunghørte elever, mens for elever som er døve bør antallet halveres.

Det er viktig med arbeidsro i klassen/gruppen, og gruppeinndelingen må ta hensyn til at noen elever er mer sårbare for støy enn andre.

Hvilke timer som bør deles, må vurderes i samråd med elev/foreldre og vurderes ut fra individuell opplæringsplan (IOP). Dette kan være i vanlige skolefag eller for å lære kompenserende ferdigheter som touch-metoden på PC.

Gruppestørrelse og plassering er også avgjørende faktorer med tanke på munnavlesning. Eleven er avhengig av raskt å kunne rette blikket mot den som snakker, for ikke å gå glipp av første del som blir sagt. Eleven går glipp av mye hvis han/hun først må skanne rommet (lete rundt i klasserommet med synet) for å finne den som har ordet.


										
					
Sist oppdatert 26.07.2018