Plassering

I undervisningssituasjonen blir plasseringen i gruppa viktig. Eleven bør sitte slik at alle ansiktene til medelevene i klassen kan sees og med ryggen til eventuelt sollys som kan komme inn i klasserommet.

Hestesko-plassering i klasserommet anbefales.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018