Overganger

Det kan være noen ekstra utfordringer knyttet til overgangene mellom barnehage og skole, mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet og mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Barnehage – skole

Les om overgang barnehage – skole på sidene om syn.

Les om overgang barnehage – skole på sidene om hørsel.

Grunnskole – videregående opplæring

Les om overgang grunnskole – videregående opplæring på sidene om syn.

Les om overgang grunnskole – videregående opplæring på sidene om hørsel.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018