Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

En tolk eller tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde fungerer som et bindeledd mellom hørende og mennesker med hørselshemning eller kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet.

NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr gratis tolke- og ledsagerhjelp til for eksempel møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger.

Både personen med kombinerte syns- og hørselsvansker og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde.

Les mer om tolketjenesten.

Kilder

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Lover og forskrifter

Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 22.06.2020