Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Ung mann sitter med begge hender på et flexiboard.Mange barn og unge med medfødt kombinerte sansetap lærer seg å bruke IKT hjelpemidler som et supplement til annen type kommunikasjon. Dette kan gi utvidede muligheter for å finne samtaleemner, og kan også gi  barnet muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i barnhagen.

Mange har læret seg å bruke IKT allerede i barnehagen og har også tilgang til dette hjemme via PC eller smarttelefon og nettbrett. Mange lærer seg å spille spill og skrive via disse medier.

Flere og flere barn og unge benytter i dag teknologiske hjelpemidler som muliggjør kommunikasjon ut at barnet kan snakke (ASK).

For mange barn og unge vil det være nødvendig med spesialtilpasset IKT utstyr, som for eksempel spesialtastatur, trykkplate, spesialmus eller museerstatter, bryterboks, brytere, digitalt kamera, hodetelefon, mikrofon, håndleddstøtter, underarmsstøtter, leselist, syntetisk tale og scanner.

Du kan ikke søke NAV Hjelpemiddelsentral om PC, spillkonsoller eller mobiltelefon, men du kan søke om spesialprogramvare og andre spesialtilpasninger til PC og mobiltelefon dersom du har behov for det. Les mer om rettigheter på sidene om hjelpemidler.

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

MediaLT. (2005). IT for synshemmede barn. Hentet 14. februar fra MediaLT.

Les mer

Torheim, N. K. (2012). Data med barnestemme. Hentet 16. januar 2013, fra forskning.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018