Spillkonsoller og mobiltelefoner

Barn og unge som bruker elektroniske spillkonsoller med skjerm hvor en ikke kan forstørre bildet, trekker ofte skjermen nært inntil øynene for å få en naturlig forstørring. Noen klarer også å spille bare ved å høre på lydene i spillet.

For barn og unge med moderat synsnedsettelse kan det være tilstrekkelig å bruke mobiltelefonens egen mulighet for forstørring, endring av kontraster og bruk av lyd. For de som har behov for ytterligere tilrettelegging, finnes det eksterne program som kan forstørre tekst og bilder, forandre på fargene og kontrastene, eller lese opp teksten.

IPhone har i dag kraftige hjelpefunksjoner for døve og hørselshemmede, blant annet FaceTime, teksttelefonprogramvare og støtte for Bluetooth-høreapparater. De fleste iPhone-enheter er kompatible med et bredt utvalg av høreapparater. Du kan også bruke Made for iPhone-høreapparater, sammen med mange iPhone-modeller.

IPhone med iOS, har også hjelpefunksjoner for blinde og svaksynte, med innebygd VoiceOver, som er en bevegelsesbasert skjermleser som gjør at iPhone kan brukes selv om man ikke kan se skjermen. Når VoiceOver er aktivert, kan man trippelklikke Hjem-knappen, og får dermed tilgang til den uansett hvor du er i iOS. Man får da en beskrivelse av alt som skjer på skjermen, om nivået på batteriet, hvem som ringer eller hvilken app som fingeren berører. Talehastigheten og toneleiet kan justeres ut fra individuelle behov.

Se eksempler på IKT-hjelpemidler på sidene om hjelpemidler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for barn – svaksynte.

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Oslo.

MediaLT. (2005). IT for synshemmede barn. Hentet 14. februar fra MediaLT.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019