Illustrasjon for barn og unge, syn

Barn og unge – syn

Nettsidene om barn og unge – syn handler om det å ha og leve med nedsatt syn.

Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, venn, klassekamerat, i familie med eller på annen måte er i kontakt med barn og unge som har nedsatt syn eller er blinde. Det meste kan også være av interesse for deg som selv har en synsnedsettelse.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser som viser barn og unge i lek, fritid og samvær med venner og familie. Det er også filmopptak fra skolesituasjoner og av barn og unge som bruker ulike hjelpemidler. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for personer med nedsatt hørsel, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om syn – Som en del av faktaopplysningene om syn og synsfunksjon, finner du også en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator som viser hvordan noen synsnedsettelser kan oppleves.

Deltakelse – Dette handler om bruk av sansene og om hvordan barn og unge som er blinde eller har nedsatt syn lærer og utvikler seg på en rekke områder. Målet er at de skal være aktive, oppnå deltakelse og føle mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.

Tilrettelegging – Hvordan tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging i hjem, skole og fritid, samt informasjon om aktuelle hjelpemidler. Det er også tatt med litt om overgang mellom barnehage og skole, og mellom de ulike skoleslagene.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du finner noe av det du lurer på her?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder kilder, og lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om syn og synsnedsettelse hos barn og unge, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020