Deltakelse

Fire kompiser - en fotball.Barn og unge er først og fremst barn og unge. De er deltakere i familien, blant venner, i skolesamfunnet og i fritidsaktiviteter. Noen har en synsnedsettelse, og mange klarer seg bra og mestrer hverdagens utfordringer med sin nedsatte funksjonsevne.

På sidene om deltakelse kan du lese om bruk av sansene, kommunikasjon, utvikling og læring hos barn og unge på en rekke områder. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger, slik at de kan bli best mulig rustet til å være aktiv og deltakende både hjemme, blant venner, i fritiden og på skolen.

Les mer

Klingenberg, O., Kittelsaa, A. M., Holkesvik, A. H., Wik, S. E., & Kermit, P. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og inkludering. Hentet 9. januar 2017, fra NTNU Samfunnsforskning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.01.2017