Bruk av nettbrett og smarttelefon

Smarttelefon og nettbrett er hendige og bærbare mobile enheter. De fungerer nokså likt, men man kan ikke ringe med et nettbrett. Begge fungerer som små datamaskiner og inneholder forskjellige program (apper). De fleste er konstruert slik at de kan være anvendelige for mange blinde og svaksynte.

Det handler om hverdagsteknologi som bidrar til en lettere hverdag, også for personer med synsnedsettelse. De som mestrer teknologien kan raskt finne ut av og ordne mange ting selv, nesten uavhengig av hvor de er.

Berøringsskjerm

De fleste smarttelefoner og nettbrett har berøringsskjerm (touch-skjerm). I stedet for et tradisjonelt tastatur trykker man forsiktig på skjermen og bruker forskjellige «kostebevegelser» med fingrene. Skjermen fungerer også som en styreenhet.

Skjermstørrelse

Skjermstørrelsen på smarttelefonene varierer gjerne mellom 4 og 6 tommer, mens nettbrettene ofte er fra 7 tommer og oppover.

Innstillinger

Kontrast og lysstyrke på skjermen kan reguleres. Skriftstørrelsen kan endres til ulike nivåer. Tekst kan utheves. Negativt bilde kan om ønskelig benyttes ved lesing (svart bakgrunn, hvit tekst).

Kamerafunksjon – både lupe og kikkert

Kamerafunksjonen (optikken) i smarttelefonene og nettbrettene får stadig bedre kvalitet. Det gjør at bildene og videoene både blir skarpere og har god fargegjengivelse. Kameraet er relativt enkelt å bruke og det har blitz-funksjon. Ved å bruke kamerafunksjonen og skjermen har man et verktøy som raskt kan gjøre det mulig å se mer, på kort og lang avstand.

Smarttelefoner og nettbrett kan fungere som både lupe og kikkert for personer med synsnedsettelse. Kamerafunksjonen og skjermen kan også benyttes som ansiktsspeil, og noen fungerer som forstørrende speil.

Kamerafunksjonen kan også ha nytteverdi for personer som er blinde, for eksempel hvis det er behov for synshjelp av en seende person (se mer informasjon under).

Innebygd lommelykt

De fleste smarttelefoner og nettbrett har en innebygd lommelykt med LED-lys. For enkelte kan lommelykten fungere som en nød lykt. Den kan for eksempel brukes til å lete etter en mistet gjenstand på gulvet.

Zoom-funksjon og forstørringsprogram

De fleste smarttelefoner og nettbrett har en innebygd zoom-funksjon. Ved å bruke fingerbevegelser på skjermen kan tekst og bilder forstørres. Denne funksjonen er det ikke mulig å benytte til alle oppgaver, som for eksempel når du skal gjøre innstillinger. Men med et innebygd forstørringsprogram kan du kan se nærmere på detaljer i skjermbildet eller velge å forstørre hele skjermbildet.

Skjermleser

De fleste smarttelefoner og nettbrett har en innebygd skjermleser som snakker flere språk. De kan derfor brukes uten syn. Skjermleseren fungerer som en skjermtolk og leser opp teksten i meldinger, e-poster, nettsider, apper osv.

Digital taleassistent

De fleste smarttelefoner og nettbrett har en innebygd digital taleassistent som kan aktiveres. Den fungerer som en personlig sekretær. Du kan gi assistenten kommandoer eller spørre om ting du lurer på, for eksempel: «Hvor mange innbyggere er det i Bergen? »

Assistenten kan kommanderes til å:

 • skru på/av alarmen
 • svare på konkrete spørsmål
 • ringe til noen
 • gi deg værmeldingen
 • sende en melding
 • skrive en e-post
 • bruke kalenderfunksjonen
 • opprette eller slette avtaler
 • spille av musikk
 • vise bilder eller videoer
 • med mere

Opptak av lyd

De fleste smarttelefoner og nettbrett inneholder en app for opptak av lyd. Dette kan være et alternativ til en digital opptaker. Du kan for eksempel gjøre raske notater ved bruk av stemmen og lage huskelister.

Hodetelefoner/ørepropper

Hodetelefoner (ørepropper) er nyttige til mer enn å høre musikk. De kan benyttes i kombinasjon med tale-løsninger i blant annet meldinger, e-poster, nettsider og apper. Ved bruk av GPS-app til orientering ute, anbefales å benytte øretelefon-løsninger som i minst mulig grad stenger ute lyd fra omgivelsene.

Styre og avlese annen teknologi

Smarttelefoner og nettbrett kan brukes til å styre eller avlese annen teknologi, såkalte appcessories (= tilleggsutstyr/enheter). Imidlertid er det ikke all maskin- og programvare som er universelt utformet. Derfor er heller ikke alt tilleggsutstyr tilgjengelig for personer med synsnedsettelse eller for personer som er blinde.

Eksempler på tilleggsutstyr som kan betjenes med smarttelefon og nettbrett er:

 • personvekt
 • pulsmåler
 • blodtrykksmåler
 • kroppstermometer
 • steketermometer
 • elektriske brytere
 • ringeklokka
 • dørlås
 • hengelås
 • husalarm
 • robotstøvsuger
 • kaffemaskin
 • annet

Bluetooth/blåtann

Du kan koble et trådløst tastatur til smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av Bluetooth/blåtann. Tastaturene har ulike størrelser og utforming. Det fins Bluetooth-tastaturer med store bokstaver, tall og tegn og med forsterket kontrast.

Med et Bluetooth-tastatur kan du effektivt skrive lengre tekster når du bruker smarttelefon eller nettbrett, og uten at det virtuelle skjermtastaturet opptar skjermplass. Smarttelefonen kan kobles til to eller flere enheter samtidig, for eksempel til et Bluetooth-tastatur, Bluetooth-headset og et universelt utformet steketermometer.

Leselist

Leselist for punktbrukere kan også kobles til de fleste smarttelefoner og nettbrett. Med leselist med punkttastatur er det mulig å skrive tekst og styre de fleste funksjoner på mobiltelefoner og nettbrett.

Apper

App er en forkortelse for det engelske ordet application. Apper (mobilapplikasjoner) er et mangfold av programvare som er laget for å fungere på mobile enheter.

Mange apper følger med smarttelefonen og nettbrettet når du kjøper den. Apper kan dessuten kjøpes, lastes ned og installeres. Mange apper er gratis. Apper anskaffes fra forskjellige tilbydere, avhengig av smarttelefonens eller nettbrettets fabrikat.

Teknologien og nye apper utvikles hele tiden. Det finnes hundretusenvis av apper. Dermed får vi kontinuerlig økt tilgang til apper som hurtig kan gi nødvendige opplysninger, informasjon og viktig kunnskap.

Mange av de generelle appene er godt egnet for personer som er blinde eller svaksynte. Det kan for eksempel være apper for:

 • kjøp av ulike billetter
 • nedlasting og avspilling av lydbøker
 • musikk
 • spill
 • GPS

Det fins en god del apper som er utviklet spesielt for personer med synsnedsettelse. Mange av disse appene krever bruk av kamerafunksjon. Under er en kort beskrivelse av noen oppgaver som kan løses ved hjelp av apper:

 • Skanning av trykt tekst. Ta bilde av teksten og få den opplest.
 • Se og avlese små detaljer ved å bruke kamerafunksjonen som en elektronisk (digital) lupe.
 • Lese e-bøker eller DAISY-bøker (lydbøker) tilrettelagt for blinde og svaksynte.
 • Få opplest farger og fargenyanser på klær og annet ved å bruke kamerafunksjonen.
 • Få beskjed om det elektriske lyset er av eller på i et rom, ved å bruke kamerafunksjonen.
 • Ta bilde av et objekt og få opplest/beskrevet hva bildet viser.
 • Lommelykt med tilleggsfunksjoner, for eksempel SOS-modus og strobe-lys (blinking).
 • Synshjelp fra en seende person. Bruke telefonen som en bildetelefon til å vise det man ønsker en forklaring på, vurdering av eller til å informasjon om omgivelsene.
 • Bruke GPS-app til å få opplest informasjon om omgivelsene, eller til å få instruksjon til å gå en bestemt strekning.
 • Skrive tekstmeldinger, e-poster og annet på skjermen ved bruk at et virtuelt punkttastatur, i stedet for det vanlige skjerm-tastaturet.

Smarttelefoner og nettbrett regnes ikke som hjelpemidler som det gis stønad til via folketrygdloven.

Kilder og lenker

Appbibliotek.no. Nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden gir en oversikt over apper til smarttelefoner og nettbrett (iOS, Andriod og Windows). Man kan søke etter apper i søkemotoren.

Appcessories (ting som kan styres eller leses av med mobile enheter). Nettside fra MediaLT. Mobile enheter brukes også for å styre eller avlese annen teknologi (appcessories). For mennesker med funksjonsnedsettelse kan den teknologiske utviklingen gi nye muligheter. Det er viktig at både maskin- og programvare er universelt utformet.

Bruk smarttelefon og nettbrett uten syn. Her får du oversikt over tekniske løsninger for smarttelefoner og nettbrett, hvordan de fungerer og hvordan de kan tas i bruk. I tillegg får du praktiske råd og veiledning i hvordan oppgaver kan løses på en enkel måte – uten bruk av syn.

Dvergsdal. H. (Sist oppdatert 2018). app. Hentet 13. september 2019, fra Store norske leksikon.

IBOS app-liste til blinde og svaksynte. Institutt for blinde og svagsynede (IBOS) i København, har laget en liste over apper som kan være nyttige for personer med synsnedsettelse.

Mobiltelefon og nettbrett. Nettside fra Norges Blindeforbund. Mange mobiltelefoner og nettbrett kan gjøres enklere å bruke ved å endre på innstillingene. Her kan du lese om hvordan du kan aktivere ulike innstillinger for både iOS og Android.

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Opplæringsvideoer for personale. Instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver om de mest grunnleggende ferdighetene – for å lære personer med nedsatt syn å bruke smarttelefon og nettbrett. Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og PPT.

Statped.no – iPad og nedsatt syn. Les om hvordan man kan bruke nettbrett og iPad som hjelpemiddel for elever som er svaksynte. Heftet kan være relevant for alle aldersgrupper.


										
					
Sist oppdatert 02.03.2021