Bruk av svaksyntoptikk

Svaksyntoptikk, som for eksempel kikkert og lupe, brukes blant annet for å avhjelpe behovet for forstørring.

Noen av disse hjelpemidlene kan også endre kontraster og farger, og bedre lysforholdene slik at det blir lettere å se detaljer og tolke det man ser. Mange barn og unge med synsnedsettelse kan ha glede og nytte av svaksyntoptikk i ulike situasjoner.

Jente studerer oppskrift på pose med mel til boller. Hun bruker lommelupe.De fleste som er svaksynte, trenger forstørring for å kunne se og tolke små detaljer. Optikk kan for eksempel brukes for å studere små insekter, se på detaljer i bilder og bøker eller se på detaljer på avstand.

Når man skal begynne å bruke optikk, bør hjelpemidlet og situasjonen fungere slik at man umiddelbart får en opplevelse av å se bedre og erfarer nytten av å bruke hjelpemidlet.

Det finnes to ulike kategorier optiske hjelpemidler: optiske og elektronoptiske. Elektronoptiske hjelpemidler er de som er konstruert slik at elektronisk og optisk teknologi benyttes sammen.

Få flere eksempler på optiske og elektronoptiske hjelpemider.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no

Øjenforeningen i Danmark. (2016). Svagsynsoptik. Hentet 29. november 2016, fra Øjenforeningen. Se publikasjoner og velg Svagsynsoptik.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019