Bruk av kikkert

Jente ser i binokulær kikkert.For mange synshemmede er kikkerten et uunnværlig hjelpemiddel i mobilitet og orientring.

Undersøkelser i Norge viser at mange ungdommer med synshemning har kikkert, men at få bruker den aktivt. En av grunnene kan være at de ikke har fått god nok opplæring og dermed ikke mestrer eller forstår hvordan de kan nyttiggjøre seg den. Ved systematisk opplæring tidlig, blir barnet forhåpentligvis vant til å bruke den og fortsetter med det gjennom barne- og ungdomsalder.

Kikkertopplæring

Det er tre grunnprinsipper en må mestre for å bli en god kikkertbruker:

  • lære å holde kikkerten riktig
  • lære å fokusere
  • lære å finne objekter («dorullmetoden», følge linjer, søke systematisk)

I Sverige har noen forskere i samarbeid med forskere fra USA utviklet en egen opplæringsmetode for bruk av kikkert: «Se Mer». Denne metoden er ett eksempel på hvordan kikkertopplæring kan foregå.

Trinnene i «Se Mer»-modellen

  • Leketrene uten ekte kikkert, gjerne sammen med andre barn. Det vil si å øve på å se gjennom et hull, for eksempel en dorull. Klarer barnet å identifisere/gjenkjenne det hun eller han ser gjennom dorullen og andre ruller med mindre diameter?
  • Lære å gjenkjenne objekter ved hjelp av en ekte kikkert, først på nært hold.
  • Lære å skanne omgivelsene systematisk for å lete etter gjenstander, lære strategier for å søke etter et objekt (finne det du skal se).
  • Lære å stille ”skarpt”. Den voksne viser barnet forskjellen mellom skarpt og uskarpt og forklarer barnet hvordan det skal skru på objektivet for å få et tydelig bilde. Barnet bør få hjelp til å få dette til, slik at hun eller han opplever mestring.
  • Lære å orientere seg med kikkert – finne ut hvor man er i omgivelsene.
  • Lære å følge ting i bevegelse mens en selv er i ro, for eksempel en bil eller ball i fart.

Ta kontakt med synspedagog/mobilitetspedagog for nærmere veiledning i kikkertbruk.

Kilder

Eide, H., & Tømta, A., (2003). Kikkerter for svaksynte. Veileder for pedagoger og formidlere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Certec. (2005). Se Mer. Hentet 23. mai 2017, fra Certec.

Ryen, H. T. (2008). Midt i siktet. Svaksynte ungdomsskoleelever og optiske hjelpemidler. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Les mer

NAV Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Databasen inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019