Følesansen

Hender som former cernit.Følesansen kalles også for berøringssansen eller taktilsansen. Den er en nærsans der huden på hele kroppen brukes. Følesansen og muskel- og bevegelsessansen brukes samtidig. Taktil er et ord som brukes for å beskrive overføring av informasjon ved berøring.

Eksempler på informasjon vi kan motta gjennom følesansen er temperatur, hardhet, trykk, overflatestruktur og form. Vi kan også lære oss hvor store eller lange, tykke eller tynne gjenstander er. Følesansen kan brukes til å sortere og finne likheter og ulikheter.

Følesansen har begrensninger. Det er bare mulig å oppfatte en liten del av gangen. Det er derfor lettere å få oversikt over små ting enn store.

For å få et helhetsbilde, må de enkelte delene settes sammen til å bli en helhet.

Følesansen regnes som den viktigste nærsansen for en person som har en synsnedsettelse. Det er ofte nødvendig med god tid til å kjenne på ulike ting. Det kan være en god ide å bruke begge hendene samtidig, for da får man inn mer informasjon.

Ved finmotorisk aktivitet, som for eksempel å kjenne på taktile illustrasjoner og lesing av punktskrift, er følesansen, sammen med muskel- og bevegelsessansen, helt avgjørende.

I tillegg til hendene gir sanseinntrykk gjennom føttene og hele kroppen viktig informasjon om gjenstander og omgivelser.

Kilder

Jansen, J. (2011). Berøringssans. Hentet 5. februar 2011, fra Store norske leksikon.

Les mer

Aasen, G. (2005). Bruk av taktil/haptiske symboler og planer som hjelpemiddel for blinde barn med autismerelaterte vansker. Hovedoppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.02.2017