Hørselssansen

Jente spiller saksofon og gutt spiller bassgitar.Hørselen er, i likhet med synet, en viktig fjernsans. Den gir oss informasjon om omverden uten at vi behøver å berøre lydkilden. Hørselssansen spiller en viktig rolle i dagliglivet, og gjør at vi kan kommunisere med andre på en enkel og effektiv måte.

Hørselen har sine begrensninger. Lydene fra omverden gir oss ikke samme rike variasjon av informasjon som synssansen. Dessuten er lyd en flyktig hendelse. Vi kan ikke dvele ved et lydbilde eller gå tilbake til det på samme måte som et bilde vi ser på.

For en med synsnedsettelse, blir hørselen svært viktig. For å kunne utnytte hørselsinntrykket effektivt, kreves det konsentrasjon og lite forstyrrende lyder i omgivelsene. Den som lytter, må oppdage og bli oppmerksom på lyden før lydens mening kan tolkes og forstås. Ofte kan det være vanskelig å få med seg helhet og sammenheng via hørselen. Det er lett gå glipp av informasjon.

Hørselen er den fjernsansen som best kan kompensere for nedsatt syn når man skal orientere seg i omgivelsene.

Kilder

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Trondheim: Tambartun kompetansesenter/Tapir.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (s.327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Wiener, W. R. (1980). Audition. I R. L. Welsh, & B. B. Blasch (Red.). Foundation of Orientation and Mobility. (s.115-185). New York: American Foundation for the Blind.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.08.2012