Muskel- og bevegelsessansen

To gutter løper etter fotball.Muskel- og bevegelsessansen omtales med flere ulike begreper, som muskel- og leddsansen, den kinestetiske sans eller proprioceptiv sans. Dette er fellesnavn for de reseptorer i muskler, sener og ledd som registrerer de forskjellige kroppsdelers stilling og bevegelse.

Sansen registrerer også kroppsdelenes posisjon i forhold til hverandre, og bidrar til å bestemme hastigheten, koordineringen og retningen på bevegelsene vi gjør uten at vi behøver å bruke synet. Muskel- og bevegelsessansen er, sammen med likevektssansen, en forutsetning for balanse og koordinering av bevegelser. Videre er den  med på å bestemme hvor mye kraft som skal til for å utføre en handling og den gir oss informasjon om spenninger i muskler og ledd.

Muskel- og bevegelsessansen gir oss opplevelse av egen kropp når vi for eksempel løfter en arm for å vinke, sparker etter en ball eller går ned en trapp.

For den som har nedsatt syn, må bevegelsene læres på en annen måte enn gjennom synet. Det kan for eksempel skje ved at noen forklarer hvordan bevegelsen skal utføres, eller ved at bevegelsen håndledes.

Kilder

Hauge, A. (2011/2016). Kinestetiske sans. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 25.02.2017