Synssansen

Synssansen gir rask og presis informasjon om miljøet rundt, både på nært hold og på avstand.

Gutt som holder et lesebrett nær øynene. Synssansen er av stor betydning når det gjelder kontakt, kommunikasjon, læring og sosial samhandling. Øyekontakt og blikkretning mot det samme er med på å skape felles oppmerksomhet. Via synet lærer man mye ved å se på andre og imitere dem.

En som har nedsatt syn må lære å utnytte synsresten sin best mulig. Det er viktig å stimulere og oppmuntre til bruk av synet.

Mange vil ha nytte av forstørring og synshjelpemidler.

Tilrettelegging av omgivelsene kan også hjelpe, for eksempel skape gode lysforhold og bruke farger og kontraster i miljøet.

Les mer om hjelpemidler.

Les mer om fysisk tilrettelegging.

Kilder

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (s.327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.11.2012