Elektroniske leker/medier

I dagens samfunn er aktiviteter med elektroniske leker/medier en stor del av barn og unges fritid.

Med elektroniske leker/medier mener vi her:

 • ulike dataspill
 • chatte, blogge og skrive på data/internett
 • film på tv
 • film på dvd-spiller i bil
 • ulike spillkonsoller (Nintendo/spill på mobiltelefoner)

Barn og unge med nedsatt syn

Gutt sitter inntil stor skjerm og spiller fotballspill.Det er viktig at barn og unge med synshemning får erfaring med elektroniske leker/medier på lik linje med andre. De har også stor glede av slike aktiviteter og skal ha de samme mulighetene til å delta i samtaler på elektroniske mediene. For noen er kontakten med andre barn og unge gjennom de elektroniske mediene den eneste kontakten de har med jevnaldrende på fritiden.

Mange elektroniske spill har gode kontraster og store nok detaljer, mens andre har små detaljer som kan være vanskelige å se. Barn og unge som har behov for forstørring kan oppnå dette ved å:

 • trekke det de skal se nært inntil øyet
 • bruke lupe/forstørrelsesglass
 • bruke forstørrende TV
 • bruke stor pc-skjerm festet på en fleksibel arm slik at de kan trekke skjermen inntil seg
 • forstørre bokstaver og ikoner på pc ved hjelp av maskinens programvare
 • bruke eksterne forstørringsprogram på pc til dataspill (kan søkes på fra NAV Hjelpemiddelsentralen)

Barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte, må bruke skjermlesere med lyd og/eller leselist for å få tilgang til spill på data. Audiogames.net er en nettportal med hørespill, det vil si spill som er basert på lyd, hvor noen spill kan lastes ned gratis. Som regel inneholder disse spillene bare lyd (ikke visuelle bilder).

Kilder

Se innledning om lek.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.08.2012