Formingsaktiviteter

Formingsaktiviteter handler også om å få konkrete erfaringer med ulike materialer og redskaper, samt å lære begreper. Vi ser hvordan ting ser ut og hva vi skal gjøre ved å imitere det andre viser og forklarer med ord.

Hender som former cernit.

Små figurer formet i cernit (leire).

 

En person med nedsatt syn må kjenne på konkretene mens han får veiledning muntlig, og eventuelt ved «hånd over hånd». «Hånd over hånd» er aktiv håndledning der barnet legger sine hender oppå ledsagerens hender. Barnet holder sine fingertupper foran ledsagerens og må være aktiv i sine bevegelser for å unngå å miste kontakten med ledsagerens hånd og det de skal utforske og undersøke.

Barn og unge kompenserer for synsnedsettelsen ved aktivt bruk av de andre sansene. Aktiviteter der vi må bruke hørsels-, føle-, smaks- og luktesansen er noe alle vil ha utbytte av. Gode forberedelser og tilrettelegging er ofte nødvendig i formingsaktiviteter.

For barn og unge som er blinde bør en tenke på

 • å lage en oversiktlig arbeidsplass; for eksempel et brett med kanter på slik at ikke ting forsvinner
 • å ha en kurv eller lignende med saks, limstift, tråd, farger og eventuelt andre redskaper i – alt ettersom hva en skal lage
 • å ha merkede bokser og kurver med materialene en skal jobbe med, sortert etter type og farge
 • å bruke materialer med ulik taktil overflate. Se for eksempel tegnepakken fra Huseby kompetansesenter

Tegnepakke fra Huseby

 • å jobbe med forståelse av todimensjonal form (bilder og illustrasjoner) – for eksempel tegne hverandre i helfigur ved å ligge på gulvet og tegne rundt, og ellers bruke innholdet og ideer fra tegnepakken fra Huseby kompetansesenter
 • å gi gode muntlige forklaringer på det som skal gjøres/lages
 • å vise modeller som den som er blind kan kjenne på

For barn og unge som er svaksynte bør en tenke på

 • at materialene en bruker bør ha gode farger
 • at det en skal jobbe med er i kontrast til underlaget
 • at underlaget er ensfarget og ikke mønstret
 • at det er godt lys på arbeidsplassen
 • at en bruker matte plastduker (blanke plastduker skaper blending)
 • at tusj gir bedre kontraster og er lettere å se enn fargeblyanter
 • at myke blyanter gir bedre strek og er lettere å se enn harde blyanter

Kilder

Se innledning om lek og aktivitet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016