Fritidsaktiviteter

Fritiden kalles den tiden av døgnet der man ikke er på skole eller utfører oppgaver, som for eksempel lekser. Ofte er det den delen av dagen man kan bestemme over selv. Barn og unge med synsnedsettelse er ingen ensartet gruppe, og fritidsinteressene spenner vidt.

Mange ønsker å fylle fritiden med aktiviteter, interesser eller hobbyer man har glede av, både uorganiserte eller organiserte.

To gutter på rulleski på veien.Syv ungdommer prøver å få plass på toppen av en firkantet boks.

Vanlige fritidsgjøremål kan være samvær med familie og venner, lytte til musikk, lese, spille dataspill, sy og snekre, formingsaktiviteter, se på TV, friluftsliv, gå på kino eller teater osv.

 To gutter spiller på ulike trommer. Korpsøvelse.Musikkorps som øver på å marsjere ute.

Det finnes også mange muligheter når det gjelder organiserte fritidsaktiviteter.

Dette kan være mer kulturpregede aktiviteter som å være med i teatergruppe, spille ulike instrument, spille i korps eller synge i kor.

Mange ungdommer synger i kor.Jente som spiller orgel i kirken.

Det kan også være aktiviteter knyttet til idrett, sport og trening. Mange engasjerer seg i politiske ungdomsorganisasjoner eller interesseorganisasjoner. Speidervirksomhet, 4H og fritidsklubb samler også endel barn og unge.

Se videoer om fritidsaktiviteter:


										
					
Sist oppdatert 14.12.2012