Fysisk aktivitet

Mange ungdommer som holder i samme tau og drar en bil mot seg.

Mennesket er skapt for bevegelse.

Menneskekroppen trives og fungerer best når den er fysisk aktiv og i mest mulig bevegelse.

Fysisk aktivitet er i tillegg helt grunnleggende for barn og unges utvikling, både motorisk og intellektuelt. Gjennom bevegelsen får man erfaringer som går ut over det rent fysiske.

Bevegelse og kroppslig utfoldelse gjør at vi utvikles som hele mennesker.

Fysisk aktivitet fremmer helse og trivsel. En synsnedsettelse er ingen hindring for fysisk utfoldelse.

Tre personer ligger i vannet og gjør seg klar til å stå på vannski. Skituppene stikker opp av vannet.Jente som står på vannski mellom to karer.

Barn og unge med synshemning driver med forskjellige idretter og ulike former for mosjon og fysisk aktivitet. Det kan for eksempel være lek, friluftsliv, lagspill, individuelle idretter eller konkurransepregede aktiviteter.

Person som svømmer.

Interesser, forutsetninger og synsfunksjon kan være medvirkende til hvilke aktiviteter man eventuelt begynner med. Hva vennene gjør har også stor betydning.

Mange erfarer at organisert idrett byr på mye glede og samvær. Men det kan også være utfordringer knyttet til dette.

 

Interne lenker til video og mer lesing

Se videosekvenser om fysisk aktivitet på Beitostølen helsesportsenter.

Se videosekvenser om fysisk aktivitet på sommerleir for ungdom i Hurdal.

Les mer om fysisk aktivitet for småbarn.

Les om Barnas ridderuke.

Les om fysisk aktivitet for voksne. Her får du gode råd om hvordan du kan trene, alene eller sammen med andre.

Les mer

Ardito, M., & Roberts, J. (2008). Fysiske aktiviteter for børn og unge med synshandicap.Hentet 12. januar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Bartlett, I., Larsen, I., & Sydnes, S. (2003). Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet. Statped skriftserie nr. 16. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Kroken, A. R., Morisbak, I. & Sæbu, M. (2001). Fysisk aktivitet og funksjonshemning. Langrenn for alle (PDF). Hentet 27. september 2016, fra Beitostølen helsesportsenter.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Svenkerud, O. M., & Sæbu, M. (2001). Fysisk aktivitet og funksjonshemning. Alpint for alle (PDF). Hentet 27. september 2016, fra Beitostølen helsesportsenter.

Norges idrettsforbund. (2008). Ledsaging av synshemmede i idrett og aktivitet (PDF). Hentet 27. september 2016, fra Norges idrettsforbund.


										
					
Sist oppdatert 31.01.2017