Barnas ridderuke

En heiagjeng.Fire gutter med startnummer på brystet og ski i hendene.

Barnas ridderuke er et årlig arrangement som samler mange barn og unge. Ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter i Valdres tok initiativ til dette i 1983.

Foreningen Ridderrennet, Beitostølen helsesportsenter og en egen arrangørgruppe gjennomfører Barnas Ridderuke 3. uke i januar hvert år.

Stolt gutt med medalje rundt halsen.

Barn og unge i alderen 10 – 16 år fra hele landet med ulike funksjonsnedsettelser er samlet denne uken for å drive med ski- og uteaktiviteter på Beitostølen. Ledsagerne er studenter.

De unge bor i en «hyttelandsby» sammen med sine ledsagere, der de deltar i huslige aktiviteter som planlegging av dagen, matlaging og oppvask. De legger også til rette for aktiviteter i løpet av uka, både av sosial og idrettslig karakter.

Uken avsluttes med Barnas ridderrenn.

Les mer om Barnas ridderuke og Barnas ridderrenn.


										
					
Sist oppdatert 14.11.2018