Enkle ledsagerteknikker

Når du skal ledsage en person som er sterk svaksynt eller blind, kan det være lurt å kjenne til de vanligste ledsagerteknikkene.

Personen du ledsager ønsker kanskje andre måter å bli ledsaget på. Ikke vær redd for å spørre direkte om hvordan du best kan hjelpe eller forholde deg i ulike situasjoner.

Kontakt

Ta kontakt med den du skal ledsage ved å si hvem du er. Berør armen hennes.

Utgangsposisjon og ledsagergrep

Den som ledsages holder deg i armen rett over albuen og går et halvt skritt bak, slik at dere tilsammen utgjør en og en halv person i bredden.

Skifte side

Den som ledsages fører grepsarmen over din rygg til den andre armen, fanger denne og tar så et nytt grep med den frie armen.

Snu for å gå i motsatt retning

Når dere skal snu for å gå i motsatt retning, snur dere mot hverandre. Den som ledsages tar tak i din frie arm med sin egen frie arm og slipper den andre armen. Dere kan så fortsette i den nye retningen.

Trang passasje

Si til den som ledsages at dere skal gå gjennom en trang passasje. Strekk så ledsagerarmen din  med en bestemt bevegelse bakover mot ryggen din. Den du ledsager vil nå gå rett bak deg, og dere vil bli som en person i bredden. Når dere er igjennom, fører du armen tilbake til utgangsposisjonen.

Gjennom døråpninger

Den som ledsages skal alltid være på dørens hengselside. Be henne bytte side hvis hun ikke er på samme siden som hengslene på døren. Fortell hvilken vei døren åpnes. Du åpner døren med ledsagerhånden eller din frie hånd. Du går først igjennom døren. Den som ledsages overtar håndtaket, kommer etter deg gjennom døren og lukker døren etter dere.

Å sette seg på en stol

  • Stol med ryggen til: Si ifra hvordan stolen står. Du går frem til stolen og legger ledsagerhånden din på stolryggen. Den som ledsages fører så sin frie hånd langs din arm frem til stolryggen, drar stolen frem og setter seg ned.
  • Stol som ikke står med ryggen til: Si ifra hvordan stolen står. Du fører den som ledsages frem til stolen slik at hennes ben berører den. Legg eventuelt ledsagerhånden på stolryggen. Den som ledsages snur seg og setter seg ned.
  • Rom med stolrader, f.eks. forsamlingssal, kino eller teater: Du går først inn mellom stolradene med ansiktet mot “publikum”. Du legger ledsagerarmen på stolryggen til den aktuelle stolen, og den du ledsager setter seg. Når dere går ut igjen, går du først.

Trapper opp/ned

Den som ledsages skal være på den siden der rekkverket er. Si ifra om trappen går opp eller ned. Du kan gjerne vise dette ved å heve eller senke skulderen/armen. Gå mest mulig rett mot trappen, til begges tær kommer nær kanten av trappen. La den som ledsages ta tak i rekkverket. Du begynner å gå, et trinn foran. Når trappen er slutt, viser du dette ved å ta en kort pause før dere går videre.

Film om ledsagerteknikk

Se små videosekvenser om ledsagerteknikk på sansetap.no – «Syn og hørsel hos eldre».

Sådan følges I ad – når den ene er synshandicappet. Dansk film om ledsageteknik. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Udgivet af Institut for Syn og Teknologi, Region Nordjylland. 2004.

Brosjyre

Norges Blindeforbund. (Oppdatert 2017). Brosjyre i PDF: Gode råd i møte med synshemmede. Hentet 27. september 2017, fra Norges Blindeforbund.

Les mer

Hallestad, L. (2015). Sådan følges I ad – når den ene har en synsnedsættelse (PDF). Dansk hefte. Hentet 27. september 2017, fra Instituttet for blinde og svagsynede.

Norges Blindeforbund. (uten dato). Nettside: Gode råd i møte med synshemmede (PDF). Hentet 27. september 2017, fra Norges Blindeforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.09.2017