Mobilitet – svaksynte

Det er kanskje ikke så opplagt at barn og unge som er svaksynte, kan ha nytte av opplæring i mobilitet. For eksempel forbinder mange bruk av hvit stokk og andre mobilitetsteknikker med personer som er blinde.

Mange svaksynte klarer seg dessuten så godt i kjente omgivelser at det er lett å glemme at de har en synsnedsettelse.

Varierende synsfunksjon og varierende behov

Synsfunksjonen, og dermed evnen til å orientere seg, kan variere avhengig av diagnose, dagsform, lysforhold, hvordan omgivelsene er tilrettelagt og liknende.

To glade jenter på ski. Begge har solbriller.Noen fungerer som blinde i tussmørket, mens andre får en betydelig redusert synsfunksjon på grunn av store blendingsproblemer. For den som er lysømfintlige kan sterkt solskinn eller regnvær gi plagsomme reflekser i asfalt og vannpytter. Snø reduserer kontraster og kan gjøre verden hvit og vanskelig å finne fram i for mange svaksynte.

Problemer med å finne fram og orientere seg viser seg særlig når man er på ukjente steder, som f.eks. på ferie eller på tur med klassen.

Avhengig av situasjoner og omgivelser vil barnet eller den unge i noen situasjoner kunne ha nytte av mobilitetsteknikker for blinde.

Andre ganger har de kanskje behov for fysisk tilrettelegging, mobilitetsteknikker og hjelpemidler spesielt tilpasset svaksynte.

Mobilitetsopplæring kan gjøre en forskjell

Jente ser i binokulær kikkert.

Barn og unge med nedsatt syn kan bli bedre til å ta seg trygt frem dersom de får opplæring i mobilitet. Dette kan hjelpe dem til å:

 • utnytte synet sitt mest mulig
 • bruke synet mer aktivt sammen med hørsel, lukte- og følesans
 • bruke hjelpemidler som hvit stokk og kikkert der synet ikke strekker til
 • bruke ledsagerteknikker ved behov

Det å mestre å kunne ta seg fram på egenhånd og orientere seg i omgivelsene, kan være med på å gi øket selvstendighet og selvtillitt.

Enkle råd om fysisk tilrettelegging

Noen ganger skal det svært lite til for å gjøre omgivelsene bedre tilgjengelige for svaksynte. Noen eksempler:

 • male gule/hvite striper på første og siste trappetrinn
 • male dør- og gulvlister i kontrastfarger (mørk mot lys)
 • markere glassdører, stolper og liknende i øyehøyde. Orange er en god signalfarge
 • legge en matte ved toppen av trappen
 • sørge for at dører og vinduer er helt åpne eller helt lukket
 • installere ekstra lys i mørke områder
 • male lekeapparat i gode kontrastfarger
 • ta i bruk steinkanter, gresskanter og liknende som ledelinjer

Les mer om fysisk tilrettelegging.

Mobilitetspedagogen kan gi veiledning

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede og gi råd til barnets nærpersoner om mobilitet og fysisk tilrettelegging av miljøet. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

Kilder

Se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 25.01.2021