Mobilitetshjelpemidler – blinde

Jente med hvit stokk.Enkle hjelpemidler kan få stor betydning for mulighet til forflytning og orientering.

 

Den hvite stokken

Den hvite stokken, også kalt mobilitetsstokken, er et hjelpemiddel som har tre hovedoppgaver:

  • Gi informasjon om underlaget.
  • Gi beskyttelse mot å støte på hindringer i omgivelsene.
  • Vise omverden at man er synshemmet.

Den hvite stokken er et viktig hjelpemiddel for å oppnå selvstendighet. Det finnes ulike typer av stokker og ulike stokkteknikker, det vil si ulike måter å bruke stokken på avhengig av omgivelser og situasjoner.

For å bli en god stokkbruker, kreves det opplæring og trening.

Lydfyr

Et lydfyr avgir lydsignal slik at man kan finne tilbake til et bestemt sted ved hjelp av hørselen, for eksempel en ytterdør.

En type lydfyr kan monteres fast, mens andre er bærbare og kan plasseres etter behov. Lydfyr finnes med valgfrie innstillinger for tonelengde, pauselengde, frekvens og total signalvarighet.

Mobilitetspedagogen kan gi veiledning

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede og gi råd til barnets nærpersoner om mobilitet og fysisk tilrettelegging av miljøet. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

Kilde

Se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 25.01.2021