Mobilitetshjelpemidler – svaksynte

For barn og unge som er svaksynte, kan det være nyttig å bruke enkelte hjelpemidler til orientering og i mobilitet.

Behovet vil variere med alder, situasjon og synsvanske. Det som kan være til nytte og hjelp for en kan være unødvendig for en annen.

Les mer om mobilitetshjelpemidler.

Skyggelue og solbriller

Tre ungdommer. Ei jente og en gutt bruker solbriller. Gutten har tøff hatt med brem.For barn og unge som er lysømfintlige er en skyggelue, hatt med brem eller en caps velegnet til å skygge for solen eller andre blendingskilder.

Solbriller med filterglass er uunnværlige for mange svaksynte både når de skal orientere seg utendørs og innendørs.

 

Den hvite stokken

Foreldre til barn og unge som er svaksynte er kanskje usikre på om det er behov for hvit stokk når barnet faktisk ser. En synspedagog eller mobilitetspedagog kan hjelpe til å vurdere behovet, og eventuelt veilede i bruk av stokk.

I noen situasjoner, eller for de som har relativt godt syn, kan en markeringsstokk være en god løsning. Den forteller omgivelsene at her kommer det en person som ikke har fullt syn. Markeringsstokken er ikke særlig stabil og robust og egner seg derfor ikke som mobilitetsstokk.

Den hvite stokken (mobilitetsstokken) blir for noen et viktig hjelpemiddel i orientering og mobilitet. Stokken brukes som oftest når den svaksynte går uten ledsager. Noen stokktyper kan foldes sammen når de ikke er i bruk.

Den hvite stokken har tre hovedfunksjoner

  • den gir informasjon om underlaget
  • den gir beskyttelse mot å støte på hindringer i omgivelsene
  • den viser omverden at man er synshemmet

Mobilitetsstokken holdes slik at den er i kontakt med underlaget og gir informasjon om eventuelle hindringer. Barnet eller den unge trenger tid til å bli kjent med stokken og lære seg å tolke den informasjonen den gir.

Kikkert, smarttelefon og digitalt kamera

En liten kikkert være nyttig for å finne frem på egenhånd. En kikkert kan brukes til å lese gateskilt, busskilt, husnumre, oppslagstavler og liknende.

Noen svaksynte bruker kameraet på mobiltelefonen/smarttelefonen til å se ting både på kort og lang avstand. Bildet kan forstørres etter behov. Det kan være å se på en meny på bordet eller et skilt på den andre siden av gaten.

Digitalkamera kan også gjøre det mulig å se på ting når det er mørkt (ta bilde med blitsfunksjon) eller når det er for mye refleks i for eksempel en informasjonstavle (ta bilde fra siden). Når bildet er tatt kan en bruke kameraets zoomfunksjon til å forstørre bildet ut fra behov.

Lykt

Lysforsterkning med lykt er særlig viktig ved redusert mørkesyn. Men også ved nedsatt synsskarphet og nedsatt kontrastfølsomhet vil mange ha nytte av lykt.

Det finnes ulike lykter som egner seg til bruk i forskjellige situasjoner. En og samme person kan ha behov for flere lykter. Helt vanlige lykter som man finner i handelen kan fungere utmerket.

Har barnet eller den unge har helt spesielle lysbehov ved redusert belysning, kan en synspedagog eller optiker med kompetanse på området hjelpe til med å finne frem til hvilke lykter som kan egne seg. Mange fullt seende barn liker godt å bruke for eksempel hodelykt på ski når det er skumring eller mørkt ute.

Refleksvest

For å hjelpe de yngste til å finne de voksne i friminutt eller utetiden på SFO, kan de voksne bruke refleksvest. Likeledes kan klassekameratene ha på fargete vester eller spesielle gensere med farge på.

Voksne og barn på ski i bakken. Ledsageren har på vest som er i god kontrast til snøen.Det finnes også vester med påtrykket skrift, for eksempel: svaksynt eller synshemmet. En slik vest kan være nyttig å bruke på ski. På den måten kan andre bli oppmerksomme på at denne skiløperen ser dårlig.

Ledsageren på ski bør også ha på vest i kontrastfarge til snøen.

Kilder

Se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Sist oppdatert 21.08.2020