Mobilitetsruter – blinde

Jente som følger fortauskanten med sin hvite stokk.En mobilitetsrute er en tilrettelagt vei mellom et bestemt utgangspunkt og dit man skal forflytte seg.

Langs denne ruten vil det skille seg ut noen kjennemerker som hjelper den synshemmede til å kjenne seg igjen og orientere seg i ruten.

Ledelinjen fører fra et kjennemerke til neste.

Kjennemerker

Utendørs kan et kjennemerke for eksempel være en stolpe, et ytterhjørne på huset, en port eller stoppsteiner i underlaget.

Innendørs kan et kjennemerke være et hjørne, en spesiell dør, et skilt, et symbol som er hengt opp eller lignende. Kjennemerkene kan gi signal om at her må man være ekstra oppmerksom eller at det skal skje en forandring, for eksempel å gå i en annen retning, krysse fra en side til en annen, gå inn i et rom osv.

I tillegg til taktile kjennemerker (som kan kjennes på), kan det benyttes auditive kjennemerker (som kan høres) og kjennemerker som kan luktes.

Husk at:

  • Kjennemerker må være permanente (faste) slik at de samme kjennemerkene brukes hver gang man skal gå ruten.
  • Kjennemerker må være mulige å kjenne igjen.
  • Kjennemerker må skille seg klart ut fra andre objekter i omgivelsene.

Kjennemerkene er parvis knyttet sammen ved gode ledelinjer.

Ledelinjer

Gutt med hvit stokk og voksen følger vegg. En ledelinje er naturlig eller tilrettelagt og skal være lett å følge og gjøre orientering enklere. Dette kan for eksempel være et gjerde, en gresskant, overgang mellom grus og plen, heller lagt i plenen, sammenhengende kantstein eller en fotlist. Rettlinjede og rettvinklede ledelinjer er enklest å orientere seg etter.

På åpne områder er det spesielt viktig med tydelige fysiske ledelinjer eller markeringer.

Gode råd i ruteinnlæring

  • Begynn gjerne med en kort rute inne eller ute første gang.
  • Barnet eller den unge må være med på å velge hvilke ruter som er aktuelle å lære.
  • Velg sammen ut permanente kjennemerker langs ruten.
  • Hvis ruten er lang, lær en del av ruten først.
  • Lær å gå den ene veien først. Å gå tilbake er en helt ny rute.

En synspedagog eller mobilitetspedagog kan veilede i hvordan man skal gå frem for å lage gode mobilitetsruter. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagoggisk støttesystem) for mer informasjon.

Kilde

Se innledningen om orientering og mobilitet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.08.2012