Om syn

Hender som trer i en nål ved hjelp av lupelampe.Hva er syn? Hva må til for at vi skal kunne se?

Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på ved å lese sidene Om syn.

Her finner du også en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator der du kan se hvordan det kan oppleves å ha nedsatt synsfunksjon.

Ord og utrykk

Sjekk Ord og utrykk fra fagområdet syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.

Les mer

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.01.2018