Lappbehandling og amblyopi

Lapp brukes foran ett øye for å øve opp skarpsynet (visus) på det andre øyet.

En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye de første leveårene. Hvis et barn bruker ett øye mer enn det andre, medfører det at skarpsynet svekkes på det øyet som brukes minst. Nedsatt visus på et øye kalles amblyopi.

Øyelapper

Den vanligste årsaken til amblyopi er skjeling (strabisme). Ved skjeling kan barnet oppleve å se dobbelt. Hjernen prøver å motvirke dobbeltsynet ved å undertrykke bildet fra det ene øyet og bare bruke det andre. I tillegg til skjeling kan ulik brytning i øynene eller uklarheter i hornhinnen, linsen og glasslegemet, samt hengende øyelokk (ptose) være årsaker til amblyopi.

Noen barn skjeler vekselvis med begge øynene. Disse utvikler som regel ikke amblyopi, fordi øynene blir stimulert noenlunde likt.

For å unngå amblyopi er det viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Behandlingen starter som oftest i forskolealderen og består i å dekke til det beste øyet med en lapp. Da ”tvinges” hjernen til å bruke det amblyope øyet for å oppnå bedre visus.

Det er øyeleger i nært samarbeid med ortoptister (fagperson som undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer) som avgjør hvor lenge lappen skal være på, og om behandlingen skal fortsette etter barnet har begynt på skolen.

Kilder

Gomnæs, K., & Ryen, H. T. (2011). Råd om lappbehandling. Virre virre vapp – du fikk lapp. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Nepstad, L., Haugen, O. H., & Kjersem, B. (ukjent årstall). Amblyopi. Bergen: Øyeavdelingen Haukeland sykehus.

Norske ortoptisters forening (NOF). (uten dato). Informasjon. Hentet 15. september 2016, fra Norske ortoptisters forening.

Les mer

Skjeling. Lenker til flere artikler om skjeling, fra Norsk helseinformatikk.

Direktoratet for e-helse (2016). Behandling hos ortoptist. Hentet 28. oktober 2016, fra helsenorge.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019