Årsaker til synsvansker

Det finnes mange ulike årsaker til synsvansker.

På disse sidene om årsaker til synsvansker kan du lese om skader, tilstander og sykdommer i de ulike delene av øyet (øyerelaterte synsvansker), i synsbanene og hjernen (hjernerelaterte synsvansker).

Vil du lese mer om ulike diagnoser, tilstander, sykdommer og skader henviser vi til den alfabetiske oversikten over diagnoser og tilstander.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2012