Synets delfunksjoner og synstesting

Synsfunksjonen består av mange delfunksjoner, blant annet:

 • synsskarphet (visus)
 • synsfelt
 • kontrastsyn
 • lystilpasning
 • fargesyn
 • samsyn
 • øyemotorikk
 • synshastighet
 • synspersepsjon
 • synsoppmerksomhet
 • synsmotivasjon

På sidene om synets delfunksjoner og synstesting presenteres mange av disse delfunksjonene som kan testes med formelle tester.

Her finner du også informasjon om synsundersøkelse av barn og unge med sammensatte vansker og visuelle persepsjonsvansker.

Du kan også lese om hvilke fagpersoner som gjør hva på synsområdet.

Jente med prøvebriller.Se også video av synsfunksjonsutredning hos:

Les mer

Helsebiblioteket. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og gjør disse tilgjengelig via nettstedet. Klikk på øye under emner i venstremenyen.


										
					
Sist oppdatert 08.09.2013