Kontrastsyn

Kontrastsyn (kontrastfølsomhet) er synssystemets evne til å oppfatte ulik lysintensitet. Den minste forskjellen i lysstyrke som skal til for å gjøre en gjenstand synlig, angir øyets kontrastfølsomhet.

Å ha redusert kontrastsyn betyr at man ser dårligere enn en med normalt syn når kontrastene i omgivelsene er nedsatt.

Betydning av kontrastsyn i hverdagen

Evnen til å skille detaljer ved lave kontrastnivåer har stor betydning for mange aktiviteter i dagliglivet. Her er noen eksempler:

Kommunikasjon

Redusert kontrastsyn kan føre til vansker med å se ansiktstrekk, mimikk og kroppsspråk.

Mobilitet og orientering

Regn, tåke, sludd, snø, kumring og mørke påvirker kontrastforhold ute. Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å se:

 • fortauskanter
 • trapper
 • snøfonner
 • svake skygger
 • mørke objekt mot mørke underlag

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • helle rød saft i rød kopp
 • helle melk i hvit kopp
 • helle vann i glass
 • se hvit tallerken på hvit duk
 • skjære brød på trehvitt underlag

Krevende nærarbeid

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • tegne/skrive på farget ark
 • lese tekst på farget bunn og dårlig papirkvalitet
 • lese tekst på bilder
 • se/tolke uklare bilder med dårlige farger
 • sy med tråd som har samme farge som stoffet

Å teste kontrastsyn

Ved testing av kontrastfølsomheten hos barn på de laveste trinnene i skolen kan en bruke Lea-Hiding Heidi (6 plater med ulike kontraster) og/eller vanlig Lea-tavle eller bokstav-tavle med lav kontrast.

Lea kort med ulik kontrastVed bruk av Lea-Hiding Heidi holdes platen uten ansikt foran en med ansikt. Platene føres i hver sin retning både horisontalt og vertikalt fra en utgangsposisjon midt foran ansiktet til den som testes. Det observeres om testpersonen ser mot de ulike ansiktene som blir presentert.

 

Kontrast-tavle.

Større barn og ungdommer testes med vanlig Lea-tavle eller bokstavtavle med lav kontrast på samme måte som en tester skarpsyn (visus). Dersom barnet eller ungdommen har nedsatt visus, reduseres testavstanden ut fra en gitt mal.

 

 

 

 

 

Ved Statped sørøst, fagavdeling syn, har man også et elektronisk system som tester kontrast med flere graderinger/innstillingsvarianter enn Hiding Heidi plansjene representerer.

Kilder

Statped, statlig spesialpedagigisk tjeneste.

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Lie, I. (1998). Syn og synsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.


										
					
Sist oppdatert 28.06.2014