Synsundersøkelse – visuelle persepsjonsvansker

Ung jente i rullestol ser på to bilder som synspdagogen holder opp foran henne: bilde av saks og tannbørste.Visuelle persepsjonsvansker betyr at en person kan ha vansker med å forstå og tolke synsinntrykk. Hun eller han kan ha problemer med ett eller flere delområder innen tolkingen, men har sjelden vansker med alle.

Ulike undersøkelser

Visuelle persepsjonsvansker hos barn og unge kan blant annet undersøkes på følgende måter:

Formgjenkjenning

 • Kjenner de igjen geometriske figurer som trekant, firkant og sirkel?
 • Kjenner de igjen bokstaver?

Crowding (skille detaljer fra hverandre)

 • Finner de «sin» bokstav i en rekke med bokstaver?
 • Finner de detaljer i komplekse boksider?

Skille figur fra bakgrunn

 • Finner de en bestemt kopp blant mange andre kopper i et skap?
 • Finner de et bestemt tegneserieblad i en hylle med mange andre blader?
 • Finner de figurer i komplekse bilder?

Visuell assosiasjon (forstå at ting passer sammen)

 • Finner de bilder som hører sammen, for eksempel kam og børste, kopp og skål?

Oppfattelse og gjenkjenning av ansikter, bilder

 • Gjenkjenner de nærpersoner kun ved bruk av synet?
 • Gjenkjenner de fotografier av kjente personer?
 • Finner de like bilder av ansiktsuttrykk, fotografier og/eller tegninger?

Fullføre bilder – sette sammen deler til helheter og omvendt

 • Setter de sammen puslespill med ulik vanskegrad?

Orientering og rom/retning

 • Forstår/kjenner de forskjell på høyre/venstre?
 • Imiterer de kroppsstillinger?
 • Finner de fram ute og inne?

Øye-hånd-koordinering

 • Kopierer de enkle figurer (streker og former)?
 • Skriver de bokstaver?
 • Tegner de en strek i en labyrint?
 • Syr og klipper de?

Kilder

Borch, T. G. (2006). Barn med CVI/PVL – visuelle persepsjonsvansker. Hva ser vi etter, hva gjør vi og hvordan kan vi tilrettelegge? Forelesning på Nordisk kongress for synspedagoger, Sandefjord.

Les mer

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Borch, T. G. (2002). Å kunne se, men ikke gjenkjenne. En studie av et barn med cerebral synshemning og særlig vanske med å gjenkjenne personer. Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO).

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cereberal/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Diderichsen, J. (1999). Cerebrale synsforstyrrelser hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening 119(11), s. 1597-1599.

Dutton, G. (1997). Synsproblem hos barn med hjärnskada. Synsvärden, nr. 4, s. 5-6.

Steendam, A. (1989). Cortical Visual Impairment in Children. A handbook for parents and professionals. Child & Adolscent Service Department. Australia: Royal blind society of N.S.W.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.04.2015