Mistanke om nedsatt syn

Skarp og uskarp solDet er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om en person har synsvansker.

Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper.

 

Det er viktig å oppdage nedsatt syn så tidlig som mulig. Både læring og utvikling blir påvirket dersom synet er nedsatt.

Symptomer

Det anbefales å kontakte fastlege eller optiker for å få henvisning til øyelege dersom barnet eller ungdommen:

 • har urolige øyne/nystagmus, flakkende blikk
 • har dårlig pupillereaksjon ved endrede lysforhold
 • har manglende eller dårlig blikkontakt
 • har unormal hodestilling
 • har ofte hodepine eller smerter i øynene
 • ikke følger gjenstander med blikket
 • holder ting nært øynene
 • skjeler, alltid eller i perioder
 • blir lett blendet, er lysømfintlig
 • myser, gnir øynene ofte
 • ser dårlig i tussmørke, blir påfallende passiv når lyset er dårlig

Vær oppmerksom på andre symptomer

Symptomer hos barnet eller ungdommen som ikke direkte er relatert til øynene eller synsfunskjonen, kan skyldes nedsatt syn. Vær oppmerksom hvis barnet/ungdommen for eksempel:

 • velger bort bordaktiviteter som krever bruk av øyne og hender samtidig (puslespill, tegning, forming osv.)
 • mangler interesse for å delta i lek med andre
 • tar lite initiativ til å ta kontakt med andre elever i friminuttene
 • imiterer lite og har lite mimikk
 • blir fort trøtt ved aktivt bruk av synet
 • har liten interesse for TV-titting og aktiviteter som foregår på avstand
 • gjetter mye
 • beveger seg usikkert i ukjente omgivelser – snubler ofte – ønsker å holde i en hånd
 • holder ikke balansen på ett ben, har vansker med å hinke og hoppe, ta imot ball og å kaste retningsbestemt

Kilder

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 6. oktober 2017, fra Statped.no.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.01.2018