Sammensatte vansker

Mange barn og unge med sammensatte vansker har nedsatt synsfunksjon. De kan ha både øyerelaterte og hjernerelaterte synsvansker, eller bare en av delene.

Det er viktig at synsfunksjonen blir kartlagt godt så tidlig som mulig, slik at opplæringen og eventuelle behov for tilrettelegging kan ta utgangspunkt både i synsproblemene og de andre vanskene.

På sidene om sammensatte vansker kan du lese om autismeliknende atferd og vansker, sjeldne tilstander og synsvansker ved Cerebral Parese (CP).

Les mer om kartlegging av synsfunksjon på sidene om delfunksjoner og synstesting.

Les mer

Elmerskog, B., & Fosse, P. (red.) (2012). Lære for livet. Hentet 26. september 2016, fra Statped.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.09.2016