Synsvansker ved cerebral parese (CP)

 

Jente som undersøkes hos optiker.

Ved ulike CP-diagnoser kan det foreligge hjernebetingede synsvansker i tillegg til bevegelsesvansker.

Dersom barnet eller den unge ikke har skader i øyet, synsnerven eller skjeleproblematikk, kan en vanlig øyemedisinsk undersøkelse konkludere med at barnet ser bra. Likevel kan det forekomme synsproblemer som kan variere fra omfattende visuelle tolkningsvansker til større eller mindre øyemotoriske vansker.

En stor del av barn og unge med diplegi, hvor bena er mest rammet, har skade i områdene rundt hulrommene i hjernen (periventrikulær hvit substans). Det kan gi betydelige og karakteristiske synsproblemer som for eksempel synsfeltutfall nedad. Årsaken til diplegi hos fullbårne barn skyldes ofte forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Dette kan gi samme type skader som ved prematur fødsel, for eksempel en PVL-diagnose. PVL diagnostiseres ved MR.

Ved hemiplegi, dvs. halvsidige lammelser, forekommer ofte skjeling, synsfeltutfall mot en side og/eller persepsjonsvansker.

Ved tetraplegi, hvor alle ekstremiteter (armer og ben) er betydelig rammet, finner en skader i flere områder av hjernen. Synsproblemene er ofte sammensatt. Øyemotoriske vansker er vanlig, og det er stor variasjon når det gjelder å forstå visuell informasjon.

Kilder

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Les mer

Se utfyllende liste med forslag til lenker og litteratur på sidene om hjernerelaterte synsvansker (CVI).


										
					
Sist oppdatert 11.08.2014