Syn og synsfunksjon

Bilde fra teaterforestilling. En mann står foran lysende bokstaver. Gjengitt med tillatelse fra Teater Manu.Synssansen er en fjernsans som gir oss rask og presis informasjon om omgivelsene når det gjelder blant annet former, farger, kontraster, bevegelse og utstrekning, både på nært hold og på avstand.

Det å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide lysinntrykk. Man vet mye om hvordan hjernen tolker synsinntrykkene, og det forskes stadig for å oppdage flere nyvinninger vedrørende hjernens funksjon. Synsprosessene i øyet er velkjent.

For at vi skal kunne se, må lyset brytes i øyets brytende medier (hornhinne, kammervann, linse og glasslegeme) før det treffer sansecellene i netthinnen. Her blir lyset omgjort til elektriske impulser. Disse impulsene blir sendt videre via synsbanene til synssenteret og andre områder i hjernen hvor de blir bearbeidet og tolket.

Du kan lese mer om dette på sidene om øyet og synsbanene.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Læringsressurs

Se en læringsressurs fra Statped om Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2019