Synssimulator

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

Du er nå ute av flash objekt.

Synssimulatoren illustrerer hvordan synsfunksjonsnedsettelser kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander. Vær oppmerksom på at synsinntrykkene er individuelle og varierer med situasjon og fra person til person. To personer med samme synsdiagnose kan ha ulike erfaringer og oppleve synet sitt forskjellig.

Les mer om tiltak ved nedsatt synsfunksjon.


										
					
Sist oppdatert 11.06.2018